Language Links

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Dịch vụ Giai đoạn Sớm!

Teacher in her classroom with four students

Early Stages (nghĩa tiếng Việt là Giai đoạn Sớm) là một trung tâm đánh giá dành cho trẻ ở độ tuổi từ 2 năm 8 tháng đến 5 năm 10 tháng. Chúng tôi xác định các tình trạng chậm phát triển và khuyết tật ở trẻ em. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá cho trẻ em ở DC mà không đi học hoặc được dạy học tại nhà. Chúng tôi đánh giá các trẻ em sống bên ngoài DC nếu trẻ học tại trường tư thục hoặc trung tâm trông trẻ ở DC. Early Stages là một chương trình của Học khu Trường công DC (DC Public Schools hay DCPS). Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều là MIỄN PHÍ. 

Nếu con bạn dưới 2 tuổi 8 tháng, vui lòng liên hệ với Strong Start , Chương trình can thiệp sớm của DC, tại eip.osse.dc.gov

Bạn có quyền truy cập tất cả các dịch vụ của chúng tôi bằng ngôn ngữ chính của bạn mà không mất phí. Điều này bao gồm có quyền yêu cầu người dịch và có bất kỳ tài liệu quan trọng nào được dịch sang ngôn ngữ chính của bạn. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn được liệt kê trong Đạo luật truy cập ngôn ngữ

HÃY GIỚI THIỆU ĐỨA TRẺ CHO CHÚNG TÔI 

Để giới thiệu một trẻ đến với Giai đoạn Sớm: 

 • Điều vào mẫu đơn có sẵn trên mạng tại earlystagesdc.org (cách tốt nhất để giới thiệu) 

 • Gửi qua email mẫu giới thiệu đã điền đầy đủ đến [email protected]  

 • Gọi số (202) 698-8037 

 • Hoặc fax mẫu giới thiệu đã điền đầy đủ đến số (202) 654-6079 

Bất cứ ai cũng có thể giới thiệu một đứa trẻ đến Dịch vụ Giai đoạn sớm, nhưng chúng tôi không tiến hành đánh giá mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. 

Tải xuống mẫu giới thiệu ở dạng PDF bằng tiếng Việt. 

QUYỀN CỦA TÔI LÀ GÌ? 

Là cha mẹ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ khuyết tật, bạn có những quyền nhất định trong khi điều hướng hệ thống giáo dục đặc biệt. Để tìm hiểu thêm về các quyền của bạn, hãy đọc các biện pháp bảo vệ theo thủ tục dưới đây: 

Hoàn thành các biện pháp bảo vệ theo thủ tục[PDF] 

LIÊN HỆ 

Walker-Jones (1125 New Jersey Ave, 3rd Floor, NW Washington, DC 20001) 

 • (202) 698-8037 

 • Đỗ xe miễn phí 3 giờ trên đường trong khu vực 

 • Khoảng cách có thể đi bộ đến ga tàu  Mt. Vernon/ Trung tâm Hội nghị (tuyến  màu xanh lá/vàng) và Ga Union (tuyến màu đỏ) 

 • Xe buýt Metro số 96, D4 và P6 dừng gần đó 

Ron Brown (4800 Meade St NE Washington, DC 20019) 

 • (202) 442-7201 

 • Đỗ xe miễn phí 2 giờ trên đường trong khu vực 

 • Khoảng cách đi bộ đến ga Deanwood (tuyến màu cam) 

 • Xe buýt Metro số W4, U7, U4 dừng gần đó 

Câu hỏi: [email protected] 

Để biết thêm thông tin về Early Stages, hãy tham khảo thư viện tài nguyên của chúng tôi.